НПСС

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС НА НПСС

Висше училище*:
----------------------------------------
Организация:
Служебен е-mail адрес*:
Сайт:
Служебен телефон*:
Факс:
----------------------------------------
Вашето име*:
Статус:
Позиция
в Общото събрание на НПСС*:
Член с право на глас
Член с право на съвещателен глас
Личен е-mail адрес*:
Личен телефон *:
Скайп:
Допълнителна информация:

* полетата означени със звездичка са задължителни!
** моля, попълнете формата на кирилица!